Buttons

Buttons


  1. Beskrivelse

Full beskrivelse


Fra nettsiden: Button-online.com har spesialisert seg på salg av
buttonmaskiner og utstyr til dem. Bagde, button, jakkemerker,
navneskilt, buttons, knapper, kjårt barn har mange navn. Blir brukt idag
som for 130 år tilbake, til å reklamere for varer, tjenester og
begivenheter. Dette er en universel måte å få fremhevet det en ønsker å
reklamere for. Button finner du overalt i verden. Gleden ved å lage egne
buttons overstiger kun det å motta dem. Våre produkter er av svårt høy
kvalitet og kommer fra USA, buttons sitt hjemland.

Leave a Reply