Ressurser for personvern i Norge

Ressurser for personvern i Norge

Aug 21, 2023

Personvern er en grunnleggende rettighet som handler om beskyttelse av individets personopplysninger og privatliv. I den digitale tidsalderen blir dette temaet stadig mer relevant, da det samles inn og lagres enorme mengder data om oss, både av private selskaper og offentlige etater. I Norge er personvern en del av grunnlovens § 102, som sier at enhver har rett til respekt for sitt privatliv og sin egen personlige integritet.
Personvernet i Norge reguleres av flere lover, deriblant personopplysningsloven, som er en implementering av EUs personvernforordning (GDPR) i norsk lov. GDPR gir en rekke rettigheter til enkeltpersoner når det gjelder deres personopplysninger, inkludert retten til innsyn, retten til korrigering og retten til sletting. Det er også strenge regler for hvordan bedrifter og organisasjoner skal håndtere personopplysninger, og de kan få betydelige bøter dersom de bryter disse reglene.
Datatilsynet er det norske tilsynsorganet som har ansvar for å overvåke og håndheve personvernreglene i Norge. De gir også veiledning og råd om personvernspørsmål, både til organisasjoner og enkeltpersoner.
Personvernet handler ikke bare om beskyttelse av personopplysninger, men også om beskyttelse av individets privatliv i en bredere forstand. Dette inkluderer retten til å ikke bli utsatt for uønsket overvåkning, retten til å bestemme over eget kropp og helse, og retten til å ikke bli utsatt for diskriminering på grunn av personlige forhold.
Norge har en sterk tradisjon for å beskytte personvernet, og har en rekke organisasjoner og tilsynsorganer som arbeider for å styrke denne rettigheten. I tillegg til Datatilsynet, har vi blant annet Personvernrådet, som er en uavhengig rådgivende organ for personvernspørsmål, og Forbrukerrådet, som gir informasjon og veiledning til forbrukere om en rekke emner, inkludert personvern.


Her er en liste over noen viktige nettsteder og ressurser som kan være nyttige for personvern i Norge, med korte beskrivelser av hvert nettsted:

 1. Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/
  Norges primære tilsynsorgan for personvern og databeskyttelse. Nettstedet gir informasjon om regler, retningslinjer og nyheter om personvern i Norge.
 2. Personvernrådet: https://www.personvernradet.no/
  En uavhengig rådgivende organ for personvernspørsmål i Norge. Nettstedet inneholder råd, rapporter og veiledninger om personvernspørsmål.
 3. Personvernerklæring: https://www.nkom.no/teknisk/personvern/personvernerkl%C3%A6ring
  Dette er nettsiden for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, og inneholder informasjon om hvordan de samler inn og behandler personopplysninger.
 4. Dataporten: https://www.dataporten.no/
  En tjeneste som lar deg ha kontroll over dine personopplysninger på nettet. Med Dataporten kan du enkelt se og kontrollere hvem som har tilgang til dine data.
 5. EUs personvernforordning (GDPR): https://www.eugdpr.org/
  Selv om dette ikke er en norsk side, er GDPR den viktigste personvernlovgivningen som gjelder i Norge. Den gir informasjon om EUs personvernforordning og dens implikasjoner.
 6. Norges offentlige utredninger (NOU): https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-4/id2540401/
  Dette er en utredning fra 2017 om personvern i det digitale samfunnet. Den gir innsikt i de mange aspektene ved personvern i en digital kontekst.
 7. Forbrukerrådet: https://www.forbrukerradet.no/
  Forbrukerrådet gir informasjon og veiledning til forbrukere om en rekke emner, inkludert personvern. Nettstedet har nyttige ressurser om hvordan du kan beskytte personvernet ditt som forbruker.
 8. Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS): https://norsis.no/
  NorSIS er en uavhengig organisasjon som arbeider for å øke bevisstheten om informasjonssikkerhet i Norge. De gir råd og informasjon om hvordan du kan beskytte personopplysningene dine på nettet.
 9. Digitaliseringsdirektoratet: https://www.digdir.no/
  Direktoratet arbeider for en smartere og mer effektiv offentlig sektor. De gir veiledning og støtte i digitaliseringen av offentlige tjenester, inkludert personvernspørsmål.
  Vær oppmerksom på at siden internett og personvernslandskapet stadig endres, er det viktig å holde seg oppdatert om nye ressurser og retningslinjer. Alle lenkene og beskrivelsene ble oppdatert per august 2023, men kan ha endret seg siden den tid.