Handleliste

Handleliste


  1. Beskrivelse

Full beskrivelse


Her kan du planlegge handleturen din i dagligvare-butikken.
Du som har PDA, WAP-telefon eller andre bårbare enheter vil spesielt ha nytte av denne tjenesten.
Vi gjør livet enklere for deg med en skriver og – skriv ut din handleliste!

Leave a Reply