privat VPN

privat VPN


  1. Beskrivelse

Full beskrivelse


Virtuelle private nettverk fungerer på en litt annen måte, noe som også er grunnen til at de fleste foretrekker et VPN over en vanlig proxy. Her opprettes det en kryptert nettverksforbindelse direkte mellom din datamaskin og VPN-serveren den kobler seg til – dette beskrives gjerne som en egen tunnel gjennom Internett.

Leave a Reply